Batas sa Digital Millennium Copyright

Abiso sa Copyright (DCMA)

Nirerespeto ng Odownloader.com ang mga karapatang-kopya ng lahat ng may-ari ng nilalaman at hindi namin pinapayagan ang sinuman na gamitin ang mga video o audio ng sinuman na walang pahintulot na lumalabag sa mga tuntunin at kundisyon ng copyright. Ang paglabag sa copyright ay hindi pinapayagan sa odownloader.com, at ang aming mga serbisyo ay sumunod sa Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Gayunpaman, kung nais mong mag-file ng notification sa paglabag sa copyright, kakailanganin mong magpadala sa amin ng isang email sa [email protected] . Dapat kang magbigay ng lahat ng impormasyon na nakasulat sa Seksyon 512 (c) (3) ng Digital Millennium Batas sa Copyright.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, libre kang makipag-ugnay sa amin sa [email protected]