Zákon o autorských právech v digitálním tisíciletí

Oznámení o autorských právech (DCMA)

Odownloader.com respektuje autorská práva všech vlastníků obsahu a nedovolujeme nikomu používat videa nebo zvuky kohokoli jiného bez jeho souhlasu, který porušuje podmínky autorských práv. Porušování autorských práv není na webu odownloader.com povoleno a naše služby jsou v souladu se zákonem Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Přesto, pokud chcete podat oznámení o porušení autorských práv, musíte nám poslat e-mail na adresu [email protected].Musíte uvést všechny informace, jak je uvedeno v § 512(c)(3) zákona Digital Millennium Copyright Act.

V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat na adrese [email protected].