Chính sách bảo mật

Các địa chỉ IP

Chúng tôi không thu thập Địa chỉ IP của bạn trên bất kỳ quy trình nào vì odownloader.com tôn trọng quyền riêng tư của người dùng.

Chính sách Cookie của chúng tôi

Cookie là một tệp yêu cầu quyền đặc biệt để được đặt trên bộ nhớ của hệ thống của bạn. Khi bạn đã đồng ý với chính sách cookie của chúng tôi, thì tệp sẽ tự động được thêm vào, điều này sẽ giúp bạn biết khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi chỉ yêu cầu cookie nhật ký lưu lượng để xác định dịch vụ hoặc trang nào đang được sử dụng. Toàn bộ quá trình này giúp chúng tôi phân tích lưu lượng truy cập trang web để chúng tôi có thể thực hiện một số cải tiến sau này. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin sau cho mục đích phân tích và sau đó chúng tôi xóa thông tin đó khỏi hệ thống của mình khi toàn bộ quá trình phân tích hoàn tất. Việc bạn chấp nhận hay từ chối cookie là tùy thuộc vào bạn, phần lớn các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể tùy chỉnh điều đó trong cài đặt trình duyệt của mình.

Quảng cáo

Chúng tôi sử dụng quảng cáo của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Những quảng cáo này được nhắm mục tiêu theo các tìm kiếm gần đây của chúng tôi và cookie trình duyệt bao gồm sở thích của bạn. Hãy nhớ rằng thông tin chỉ giới hạn trong cookie của bạn và nó không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn như tên, địa chỉ hoặc địa chỉ email.

Bộ sưu tập thông tin

oDownloader.com rất quan tâm đến quyền riêng tư của người dùng và đó là lý do tại sao chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn.